Møller Bygg er et aksjeselskap som ble stiftet 30.01.2018. Firmaet ble stiftet av nåværende daglig leder Svenn Håkon Møller. Svenn Håkon har over 20 års erfaring fra bransjen og har drevet som selvstendig håndverker mesteparten av denne tiden.  På bildet ser du utsnitt fra et bad som er utført av Møller bygg. 

Ønsker du å snakke med oss kan du ringe oss på tlf: 

91 16 04 36 eller du kan sende en mail til følgende addresse:
post@mollerbygg.no

Det arbeider 4 ansatte i firmaet i dag:
 
 
 
 
Svenn Håkon Møller
Daglig leder og flislegger.
Bjørnar Jacobsen
Byggansvarlig tømrer.
Pershmark Saleh
Hjelpearbeider på tømmer og bygg.

Camilla Jacobsen
Våtrom og flislegging. Adm. og 3D datamodellering (tegner bad).