Miljøpolicy

Møller Bygg As skal være en ledende prestasjons- og kvalitetsbedrift og en innovativ partner. Vi skal dyrke trivsel, miljø og utvikling. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere
virksomhetens påvirkning på klima og miljø. Møller Bygg skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge
miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

• Vi skal redusere våre klimagassutslipp til et minimum.
• Vi skal være en pådriver for en mer sirkulær økonomi.
• Vi skal ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø i virksomheten. Vi skal også beskytte arbeidstakers rettigheter
og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø i leverandørkjeden.

Vi stiller krav til våre leverandører og samarbeidspartnere

God forretningsskikk og etterlevelse av lover, regler og konvensjoner
Nulltolleranse for korrupsjon
HMS
Ansatte hos leverandørene våre skal ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med forskrift om allmenngjort tariffavtaler.
Miljø og klima
Respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter og miljø
Vi krever at våre leverandører har full sporbarhet på materialer, produkter og tjenester der en vesentlig risiko for negativ påvirkning på menneske- og arbeidsrettigheter og miljø er identifisert
Kvalitet
Previous slide
Next slide

HMS

I Møller Bygg jobber vi aktivt med HMS arbeid. Målet med vårt HMS arbeid er å skape en sikker og helsefremmende arbeidsplass for våre medarbeidere. 

Vi ønsker å forebygge skader og ha et trygt og sunt arbeidsmiljø der alle ansatte trives.

 

HMS tiltak

  • Jevnlige risikovurderinger
  • Rapportere uønskede hendelser
  • Vernerunder
  • Opplæring til alle ansatte
  • HMS håndbok tilgjengelig for alle ansatte

Gjennomførte tiltak

  • Samarbeid med BHT Avonova
  • Gode rutiner for oppfølging av sykemeldte

Vi ønsker å gi kunder, samarbeidspartnere eller andre interessenter muligheten til å gi innspill på hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres:

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle